top of page

BIEDRĪBAS MĒRĶIS

Image by Jonas Jacobsson

Sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi un vispusīgi izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām ilgtspējīgas personiskās finansiālās brīvības sasniegšanai, vairojot kopējo sabiedrības labklājību Latvijā.

Lai to panāktu, biedrība organizē regulārus pasākumus par aktuālām finanšu tēmām, kā arī portālā naudaslietas.lv apkopo, analizē un uztur aktuālu informāciju par dažādām ar investīciju iespējām saistītām tēmām.

bottom of page