BIEDRĪBAS MĒRĶIS

Sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi un vispusīgi izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām ilgtspējīgas personiskās finansiālās brīvības sasniegšanai, vairojot kopējo sabiedrības labklājību Latvijā.

Lai to panāktu, biedrība organizē regulārus pasākumus par aktuālām finanšu tēmām, kā arī portālā naudaslietas.lv apkopo, analizē un uztur aktuālu informāciju par dažādām ar investīciju iespējām saistītām tēmām.